English 总访问次数:20464
教师个人主页

刘恒序

个人基本信息

  • 部门:烟台研究院
  • 学科: 船舶与海洋工程
  • 邮箱: liuhengxu@hrbeu.edu.cn
  • 职务:
  • 电话: +8615045630022
  • 邮编: 264000
  • 职称: 教授
  • 传真: 0535-6957513
  • 地址: 烟台经济技术开发区青岛大街1号
  • 指导资格: 博士生导师        硕士生导师